ГЛАВНАЯ

image0162
photo_2022-01-30_12-22-47
photo_2022-01-30_12-23-08
photo_2022-01-30_12-23-11
photo_2022-01-30_12-23-13
photo_2022-01-30_12-23-16
photo_2022-01-30_12-23-19
photo_2022-01-30_12-23-21
photo_2022-01-30_12-23-23
photo_2022-01-30_12-23-26
photo_2022-01-30_12-23-29
photo_2022-01-30_12-23-32
photo_2022-01-30_12-23-38
photo_2022-01-30_12-23-44
previous arrow
next arrow

О ЖУРНАЛЕ

IX-XI asrlarda Jahon madaniyati taraqqiyotining muhim bosqichi bo’lgan “Sharq renessansi” davri mutafakkirlari orasida ajdodimiz Abu Rayhon Beruniy alohida ahamiyatga egadir. Abu Rayhon Beruniy ensiklopedik olim sifatida falsafa, tarix, axloqshunoslik hamda tabiiy va aniq fanlar doirasida ko’plab tadqiqotlarni olib borgan. Mutafakkirning tadqiqotlari natijalari Jahon ilmfani rivojiga juda katta hissa qo’shgan. Mazkur ilmiy jurnalning Abu Rayhon Beruniy nomini olishi muhim ahamiyatga ega. Jahon ilm-fan va ta’lim sohalarining yutuqlari, muammolari va rivojlanish istiqbollari, xususan, O‘zbekistonda “Uchinchi renessans” davri innovasion ilm-fan va ta’limning rivojlanish modellari, ilm-fan va ta’limning rivojlanish tarixi va o‘ziga xos rivojlanish bosqichlarini tahlil va targ’ib qilish dolzarb ahamiyatga ega.

ISJB_Volume 1_ ISSUE 1

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ БЕРУНИ» ОСВЕЩАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ:

image
image-2
image-3
image-4
image-5
image-6
image-7
previous arrow
next arrow

РЕДКОЛЛЕГИЯ